Atlantis

From TSL Encyclopedia
This page is a translated version of the page Atlantis and the translation is 100% complete.
caption
Atlantis, Auriel Bessemer

Saarimanner, joka sijaitsi Atlantin valtameren nykyisellä paikalla ja joka upposi James Churchwardin laskelmien mukaan luonnonmullistuksessa (Nooan vedenpaisumuksessa) noin 11 600 vuotta sitten. Platon kuvasi sen elävästi; Edgar Cayce "näki" ja kuvasi sen lukemissaan; Taylor Caldwellin Romance of Atlantis -teoksen kohtaukset palauttavat sen mieleen; edesmennyt saksalainen tiedemies Otto Muck tutki sitä tieteellisesti ja vahvisti sen aitouden; hän määritteli sen tuhoutumisajankohdaksi kello 20.00 5.6.8498 eKr. Tuhoutumisen syynä oli asteroidi, joka syöksyi Bermudan kolmioon 30 000 vetypommin voimalla.

Selonteot Atlantiksesta

Platon kertoo dialogeissaan Timaios ja Kritias, että "Atlantiksen saarella oli suuri ja ihmeellinen valtakunta", joka hallitsi Afrikkaa Egyptiin asti, Eurooppaa Italiaan asti ja "osia mantereesta" (tämän uskotaan viittaavan Amerikkaan, erityisesti Keski-Amerikkaan, Peruun ja Mississipin laaksoon). On esitetty, että Atlantis ja sen itä- ja länsipuolella olevat pienet saaret muodostivat yhtämittaisen maasillan Amerikasta Eurooppaan ja Afrikkaan.

W. Scott-Elliotin teos Story of Atlantis esittelee selvänäön kautta ilmi tuotuja tallenteita Atlantiksen sivilisaatiosta. Scott-Elliotin kirja on kooste useiden tutkijoiden löydöistä. Teosofi A. P. Sinnettin mukaan tutkijat "saivat käyttöönsä joitakin karttoja ja muita tallenteita ... kyseisiltä kaukaisilta ajanjaksoilta" edistääkseen työnsä onnistumista. Hänen mukaansa jotkut muut kuin Eurooppaa nykyisin asuttavat ihmisrodut olivat fyysisesti säilyttäneet nämä kartat – luultavasti he olivat teosofiaopiskelijoita opastaneita adepteja, vaikka Sinnett ei tarkemmin erittele.

Scott-Elliot kirjoittaa, että manner tuhoutui vaiheittain 800 000, 200 000 ja 80 000 vuotta sitten tapahtuneiden luonnonmullistusten myötä. Atlantiksen viimeisenä jäänteenä oli Azorien lähellä sijaitseva Poseidon-niminen saarimanner. Se upposi vuonna 9564 eKr. katastrofissa, johon viitataan monissa muinaisissa kirjoituksissa, mukaan lukien Platonin kirjoitukset.

Jeesuksen kultainen aika Atlantiksella

Ylösnousseet mestarit ovat paljastaneet, että Jeesus hallitsi keisarina ja ylipappina Atlantiksella kultaisen ajan sivilisaatiota, joka kesti kaksituhatta vuotta, vuodesta 34 550 eKr. vuoteen 32 550 eKr. Tämä aikakausi oli seitsemäntoista aikakautta ennen meidän aikakauttamme, ja se oli Ravun merkin alaisuudessa. Jeesus syntyi vuonna 33 050 eKr. ja aloitti valtakautensa 33 000 eKr. sen jälkeen, kun kultainen aikakausi oli ollut vallalla yli 1 500 vuotta. Hänen puolisonsa oli hänen kaksoisliekkinsä, jonka tunnemme ylösnousseena leidimestari Magdana. He hallitsivat, koska he olivat korkeimmat ruumiillistuneet Jumalan edustajat tuossa yhteiskunnassa. Kaikki tuon yhteiskunnan ihmiset tunsivat ja hyväksyivät Jumalan tahdon. Jeesuksen ja Magdan ei tarvinnut määrätä ihmisille mitään sääntöjä, koska he kaikki olivat virittäytyneet Jumalalliseen Lähteeseensä.

Kuitenkin sen jälkeen, kun Jeesus oli hallinnut 450 vuotta, henkilö nimeltä Xenos, keisarin pääneuvonantaja, kylvi turmeluksen siemenet. Xenos sai lopulta kansan kapinoimaan hallitusta vastaan (jota Jeesus henkilöi), koska hallitus ei mukamas tukenut heitä. Xenos ryhtyi hallituksen johtajaksi. Jeesus Kristus, Magda ja kaksi miljoonaa uskollista alamaista (20 prosenttia kansasta) lähtivät maahan, josta oli tuleva Suern – kyseessä oli Intia mukaan lukien Arabia. Heistä puolet teki tuolloin ylösnousemuksensa; toinen puoli on jatkanut kehitystään maan päällä tähän päivään asti.

Atlantiksella tuo aikoinaan kultaisen ajan sivilisaatio vajosi vähitellen barbariaan, kun ihmiset huomaamattaan muuttuivat karkeammiksi ja tunteettomiksi elämää kohtaan. Ryöstely ja anarkia vallitsivat siinä määrin, että jopa Xenos menetti hallinnan. Ajan myötä kaupungit katosivat ja rappeutuivat. Barbaria hallitsi Atlantiksella 30 000 eKr. ja 16 000 eKr. välisenä aikana, jonka jälkeen syntyi suuri Poseidonin sivilisaatio.

caption
W. Scott-Elliotin kartta Atlantiksesta vuoden 80 000 eKr. ja sen lopullisen uppoamisen väliseltä ajalta.

Atlantiksen myöhemmät vuodet

Noin 15 000 eKr. Jeesus palasi Atlantikselle hallitsijana eli Rai:na. Kuten Phylos Tiibetiläinen kuvailee kirjassaan A Dweller on Two Planets, tämä suuri Rai ilmestyi pääkaupungin, Caiphulin, temppeliin ja sai siellä aikaan Maxin-tulen eli Inkalin tulen ilmestymisen. Tämä itsestäänpalava liekki paloi temppelin alttarilla viisituhatta vuotta. Maxin-tulen Rai hallitsi 434 päivää. Hän tarkisti ja korjasi lakeja ja loi oikeudellisen säännöstön, jolla Atlantista hallittiin tulevina tuhansina vuosina.

Pitkän kultaisen ajan jälkeen petolliset papit turmelivat Atlantiksen sivilisaation, kunnes "Herra näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat".[1] Viimeinen jäljellä ollut Atlantiksen alue upposi suuressa luonnonmullistuksessa, joka on kirjattu Raamattuun Nooan vedenpaisumuksena.

Lisätietoa

H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine (London: Theosophical Publishing Co., 1888), Vol. II, suom. Salainen oppi, osa 2, katso hakemiston useita viitteitä Atlantikseen ja kuvauksiin siitä.

Edgar Cayce, Atlantis (Virginia Beach: A.R.E. Press, 2014).

W. Scott-Elliot, Legends of Atlantis and Lost Lemuria (Wheaton: Theosophical Publishing House [Quest Books], 1925, 1990), s. 3–89.

Phylos the Tibetan, A Dweller on Two Planets (Borden, 1952).

James Churchward, The Lost Continent of Mu (1931; reprint, New York: Paperback Library Edition, 1968), s. 226.

Otto Muck, The Secret of Atlantis (New York: Pocket Books, 1979).

Ignatius Donnelly, Atlantis: The Antediluvian World (New York: Dover Publications, 1976), s. 11, 23, 173, 473.

Elizabeth Clare Prophetin pitämät Atlantista koskevat luennot, jotka perustuvat ylösnousseiden mestareiden opetuksiin ja Phylos Tiibetiläisen kirjoittamaan teokseen A Dweller on Two Planets ovat saatavilla osoitteesta www.AscendedMasterLibrary.org.

Lähteet

Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet, Saint Germain On Alchemy: Formulas for Self-Transformation.

Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet, Lords of the Seven Rays.

Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet, The Masters and Their Retreats.

  1. 1.Moos. 6:5.